Genel

GSYH ve Gelir Dağılımı

Bugün sınırlı ekonomik bilgimle, ekonomi üzerine bir şeyler yazacağım, yanlışım varsa iktisatçı arkadaşlar düzeltirse sevinirim. Öncelikle merak edilen konulardan biri, kişi başına düşen milli gelir. 2017 rakamlarına göre Türkiye’de kişi başı gelir 10 bin USD civarında. Bir çoğunuz “ben bu kadar kazanmıyorum” diyeceksiniz. Bu normal, çünkü GSYH kullanılabilir kişi başı gelir demek değildir. Bir yılda …

GSYH ve Gelir Dağılımı Read More »

AGNOSTİSİZM NEDİR?

Agnostisizm kısaca tanımlamak gerekirse Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinmediğini veya bilinemeyeceğini öne süren bir felsefi görüştür. Agnostik sözcüğünü ilk olarak İngiliz biyolog Thomas Henry Huxley 1869 yılında kullanmıştır. Huxley, agnostisizm için “Bir kişinin bilmeyi veya inanmayı gerektirecek hiçbir bilimsel dayanağı olmadan, bildiğini veya inandığını söylememesi anlamına gelir.” demiştir. Agnostik sözcüğü eski Yunanca’daki “-a” yokluk belirten …

AGNOSTİSİZM NEDİR? Read More »

İnsanların Irkı Yoktur!

Günümüzde insan varyasyonu üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarının büyük çoğunluğu, insanlar arasında biyolojik ırkların varolmadığını düşünmektedir. Bilim insanları, uzun süredir toplum tarafından tanınan ırksal kategorilerin genetik seviyede varolmadığından şüphe etmişlerdi. Ancak araştırmacılar insan genomunu daha yakından inceledikçe, “ırk” ile insanları ayırmak için kullanılan standart etiketlerin çok az veya hiç bir biyolojik anlam taşımadığına ikna olmuşlardır. …

İnsanların Irkı Yoktur! Read More »

SIK KARŞILAŞILAN SAFSATALAR

Adam karalama safsatası (Argumentum ad hominem) Bir kişinin önerileri yerine, önerinin reddedilmesini sağlamak için, kişiye sövgü mahiyetinde yapılan saldırı. – Bence kürtaj x,y,z nedenlerinden dolayı yanlıştır. – Sen şeriatçı yobazın birisin! Tabii ki böyle diyeceksin. Bu yüzden saydığın nedenlerin hiçbir değeri yok.   Çoğunluğa başvurma (Argumentum ad populum) Genel kanıya bağlı olarak bir fikrin doğru …

SIK KARŞILAŞILAN SAFSATALAR Read More »

Vasatlık Hakkında

Bir arkadaşım vasatlıktan dem vurmuş. Vasatlığı aşılması gereken bir durum olarak tasvir etmiş ve vasatlığın topluma hakim olması halinde tehlikeli olduğundan söz etmiş. Tam olarak aynı fikirde değilim. Öncelikle Osmanlıca veya Arapça bilmeyenler için vasatın kelime anlamını yazmakta yarar var sanırım: orta. Vasati de ortalama demek, eskiden kibrit kutularında yazardı 🙂 Toplumu zeka, bilgi, beceri, …

Vasatlık Hakkında Read More »

Hümanizm Nedir?

Öncelikle Hümanizm’in ne olmadığından bahsetmek istiyorum. Maalesef özellikle sosyal medyada Hümanizm kavramının yerli yersiz ve yanlış olarak kullanıldığını görmekteyiz. Hümanizm “insan sevgisi” demek değildir, insanı yüceltmek, diğer canlılardan üstün görmek demek değildir. Afrika’daki açlara, yoksullara ağlamak, onlara yardım etmek demek değildir. Tüm insanlara sevgi ve iyilikle yaklaşmayı öğütleyen akımın adı Hümaniteryanizm’dir ve Hümanizm ile bir …

Hümanizm Nedir? Read More »

Scroll to Top