İnsanların Irkı Yoktur!

Günümüzde insan varyasyonu üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarının büyük çoğunluğu, insanlar arasında biyolojik ırkların varolmadığını düşünmektedir.

Bilim insanları, uzun süredir toplum tarafından tanınan ırksal kategorilerin genetik seviyede varolmadığından şüphe etmişlerdi. Ancak araştırmacılar insan genomunu daha yakından inceledikçe, “ırk” ile insanları ayırmak için kullanılan standart etiketlerin çok az veya hiç bir biyolojik anlam taşımadığına ikna olmuşlardır.

Bir kimsenin Kafkas, Afrika ya da Asya kökenli olup olmadığını bir bakışta anlayabilmek kolay görünürken, bu kolaylık yüzey özelliklerinin altında insan genomunda “ırk”ın kilometre taşlarını ararken kaybolmaktadır.

Bilim insanları, insan türünün evrimsel olarak çok genç ve göç yolları da çok geniş olduğu için, ayrı ayrı biyolojik gruplara ya da “ırk”lara bölünmek için bir şansı olmadığını düşünüyorlar.

Rockville’deki Celera Genomics Corporation’ın yöneticisi Dr. J. Craig Venter, “Irk bilimsel bir kavram değil, sosyal bir kavramdır” diyor . “Hepimiz son 100.000 yıl içinde Afrika’dan göç eden ve dünyaya yayılan aynı küçük sayıdaki kabilelerden evrimleştik.”

Venter’in yorumu, genetik olarak insanların yaklaşık yüzde 99.5 oranında aynı olduğu bulgularını yansıtmaktadır. Ayrıca, değişebilen genetik bilginin yüzde 0,5’inin büyük çoğunluğu, rastgele seçilen iki kişi arasında bulunabilir ve popülasyona özgü farklılıklar sadece küçük bir miktardadır.

Genetik farklılıkların ırksal çizgilerle sabitlenmediğini gösteren örneklerden biri de şudur: Avrupalı atalara sahip iki ünlü Amerikalı bilim insanı olan James Watson ve Craig Venter’ın tam genomları, Kore’li bir bilim insanı olan Seong-Jin Kim’inkiyle karşılaştırıldı. Watson ve Venter’in genetik sekanslarında, kendi aralarında Kim ile paylaştıklarından daha az varyasyon paylaştığı ortaya çıktı.

Irk biyolojik bir gerçeklik değilse de, kültürel bir gerçektir. Irk, biyolojimizin bir parçası değildir, fakat kesinlikle kültürümüzün bir parçasıdır. Irk ve ırkçılık tarihimizde derin izler bırakmıştır.

KAYNAKLAR:

https://evrimagaci.org/question/tr/insan-turu-tek-bir-irk-midir

https://www.nytimes.com/2000/08/22/science/do-races-differ-not-really-genes-show.html

http://www.newsweek.com/there-no-such-thing-race-283123

http://rooseveltislanddaily.prosepoint.net/140517

https://www.bionews.org.uk/page_92924

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top