İnsanların Irkı Yoktur!

Günümüzde insan varyasyonu üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarının büyük çoğunluğu, insanlar arasında biyolojik ırkların varolmadığını düşünmektedir.

Bilim insanları, uzun süredir toplum tarafından tanınan ırksal kategorilerin genetik seviyede varolmadığından şüphe etmişlerdi. Ancak araştırmacılar insan genomunu daha yakından inceledikçe, “ırk” ile insanları ayırmak için kullanılan standart etiketlerin çok az veya hiç bir biyolojik anlam taşımadığına ikna olmuşlardır.

Bir kimsenin Kafkas, Afrika ya da Asya kökenli olup olmadığını bir bakışta anlayabilmek kolay görünürken, bu kolaylık yüzey özelliklerinin altında insan genomunda “ırk”ın kilometre taşlarını ararken kaybolmaktadır.

Bilim insanları, insan türünün evrimsel olarak çok genç ve göç yolları da çok geniş olduğu için, ayrı ayrı biyolojik gruplara ya da “ırk”lara bölünmek için bir şansı olmadığını düşünüyorlar.

Rockville’deki Celera Genomics Corporation’ın yöneticisi Dr. J. Craig Venter, “Irk bilimsel bir kavram değil, sosyal bir kavramdır” diyor . “Hepimiz son 100.000 yıl içinde Afrika’dan göç eden ve dünyaya yayılan aynı küçük sayıdaki kabilelerden evrimleştik.”

Venter’in yorumu, genetik olarak insanların yaklaşık yüzde 99.5 oranında aynı olduğu bulgularını yansıtmaktadır. Ayrıca, değişebilen genetik bilginin yüzde 0,5’inin büyük çoğunluğu, rastgele seçilen iki kişi arasında bulunabilir ve popülasyona özgü farklılıklar sadece küçük bir miktardadır.

Genetik farklılıkların ırksal çizgilerle sabitlenmediğini gösteren örneklerden biri de şudur: Avrupalı atalara sahip iki ünlü Amerikalı bilim insanı olan James Watson ve Craig Venter’ın tam genomları, Kore’li bir bilim insanı olan Seong-Jin Kim’inkiyle karşılaştırıldı. Watson ve Venter’in genetik sekanslarında, kendi aralarında Kim ile paylaştıklarından daha az varyasyon paylaştığı ortaya çıktı.

Irk biyolojik bir gerçeklik değilse de, kültürel bir gerçektir. Irk, biyolojimizin bir parçası değildir, fakat kesinlikle kültürümüzün bir parçasıdır. Irk ve ırkçılık tarihimizde derin izler bırakmıştır.

KAYNAKLAR:

https://evrimagaci.org/question/tr/insan-turu-tek-bir-irk-midir

https://www.nytimes.com/2000/08/22/science/do-races-differ-not-really-genes-show.html

http://www.newsweek.com/there-no-such-thing-race-283123

http://rooseveltislanddaily.prosepoint.net/140517

https://www.bionews.org.uk/page_92924

 

SIK KARŞILAŞILAN SAFSATALAR

Adam karalama safsatası (Argumentum ad hominem)

Bir kişinin önerileri yerine, önerinin reddedilmesini sağlamak için, kişiye sövgü
mahiyetinde yapılan saldırı.

– Bence kürtaj x,y,z nedenlerinden dolayı yanlıştır.
– Sen şeriatçı yobazın birisin! Tabii ki böyle diyeceksin. Bu yüzden saydığın nedenlerin
hiçbir değeri yok.

 

Çoğunluğa başvurma (Argumentum ad populum)

Genel kanıya bağlı olarak bir fikrin doğru veya yanlış olduğunu ileri sürme safsatasıdı

– Müslümanlık iyi bir şey olmasaydı, dünyada bu kadar çok Müslüman olur muydu?

 

Bilgisizlikten kaynaklanan argüman (Argumentum ad ignorantiam)

Bir şeyin yanlışlığının ispatlanamamış olması nedeniyle doğru olduğunu, veya doğruluğunun
ispatlanamamış olması nedeniyle yanlış olduğunu ileri sürme safsatasıdır.

– Tanrının yokluğu kimse tarafından ispatlanamamıştır. Öyleyse Tanrı vardır.
– Dünya dışı yaşamın varlığı hakkında hiçbir delile rastlanmamıştır. Demek ki dünya
dışında yaşam yoktur.

 

Hızlı Genelleme (Hasty generalization)

Yetersiz veriye dayanarak yanlış bir genellemeye varmak. İstatistik anlamda çok küçük bir
örnek grupla araştırma yaparak, sonucu bütün nüfusa genellemek.

– Bir kişi bir kasabaya ilk kez gelir, 10 insan görür ve bunların hepsi çocuktur. Öyleyse
bu kasaba hiç yetişkin insan yoktur.

 

Kısır Döngü Safsatası (Begging the question)

Sonucun kendisinin veya bir kısmının önermelerin içinde bulunması durumu. Birinci
önermenin ikinci bir önermeye atıfta bulunularak desteklenmesine rağmen ikinci önermenin
de zaten birinci önerme ile destekleniyor olması hali.

– Tanrı vardır, çünkü İncil öyle diyor. İncil’in doğru olduğunu nasıl mı biliyorum? Çünkü
onu Tanrı yazdırdı, O asla yalan söylemez.

 

Korkuluk Safsatası (Straw man)

Kendi iddiasını güçlendirmek için, karşı tarafın gerçek iddiası yerine iddianın en zayıf
ve duygusal yönünü bularak buna hücum etme durumu. Samandan  yapılmış bir korkuluğu
devirmek gerçek bir adamı yere sermekten daha kolay olduğu için bu safsataya Korkuluk
Safsatası denilmektedir.

– “Dindar nesil yetiştireceğiz” demişsiniz, bazı eleştiriler var.
– Ne yani dindar olmasınlar da, tinerci mi olsunlar?

 

Otoriteye Başvuru (Appeal to authority)

Bir iddianın kabulü için otoriteye (kişi, örf, adet, kurumlar vs.) veya bunlara duyulan
saygı, hürmet veya korkuya başvurmak. Kişinin kendi tercih ve sorumluluklarıyla ilgili
kararların denetimini, “kendisinden daha iyi bildiği inancıyla” başka birinin otoritesine
bırakması. Bu safsata özellikle konunun uzmanı olmayan birinin sözünü doğru kabul etmek,
veya kişi konunun uzmanı olsa da iddiasını hiç araştırmadan, sorgulamadan kabul etmek veya
öne sürmek olarak ortaya çıkar.

– Tarih hocam aya inişin bir hile olduğunu söyledi. Ona inanıyorum, çünkü o benden daha
fazla tahsil yapmış biri.
– Fizik dalında Nobel Ödülü sahibi Dr. Johan Skarn’ın dediğine göre kürtaj etik olarak
yanlıştır. Saygın bir bilim insanı böyle diyorsa, doğru olmalı.

 

Yanlış ikilem (False Dichotomy)

Bir durumda ikiden fazla seçenek varken, yalnızca iki seçeneğin var olduğu savı.

– Bitaraf olan, bertaraf olur!
– Ya çözümün parçasısındır, ya da sorunun!

 

Teksas keskin nişancısı (Texas Sharpshooter)

Bu safsata elde birçok veri varken, yalnızca iddiayı doğrulayan bir set veriye odaklanmak
ve geri kalanı gözardı etmek olarak özetlenebilir. Safsatanın adı, bir ahır duvarına ateş
eden bir Teksaslı’nın, daha sonra atışlarının en yoğun isabet ettiği yere bir hedef
tahtası çizmesi ve keskin nişancı olduğunu iddia etmesinden gelir.

– Edip Yüksel “Üzerinde 19 Var” adlı kitabında, yaptığı ebced hesabına uymadığı için
Kuran’ın bazı ayetlerini red ediyor.

 

Öncesinde safsatası (Post Hoc)

Bir olayın olmasının, belli bir zaman sonra başka bir olaya neden olduğu sonucuna
bağlamaktan doğan hatalı çıkarım. Yanlış neden safsatasının özel bir şeklidir. Batıl
itikatların temelinde bu safsata yatar.

– Bu sezon gerçekten kötü gidiyordum. Daha sonra kız arkadaşım bana bu kolyeyi verdi ve
bir anda 3 maçta da üst üste goller atarak 3 maçı da kazanmamızı sağladım. Dolayısıyla bu
kolye uğurlu olmalı. Eğer takmaya devam edersem, mutlaka kazanırız.

 

KAYNAKLAR:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safsata
http://evrimagaci.org/sayfa/makale-arsivi#bilimsel-tartisma
http://safsatakilavuzu.com/
http://www.fallacyfiles.org

EMU Emax II Library for Kontakt 5

Emu Emulator and Emax samplers are legendary instruments in my opinion, mostly because they were heavily used by my favourite band Depeche Mode 🙂

I found some Emax II libraries on the internet, converted them to Kontakt .nki format and packed them into a single Kontakt 5 library.

The library was created and tested on Mac OS and Kontakt v5.3.0, but it should also work on Windows and also on later Kontakt versions. Some patches were hard panned to the left or right for some reason, so I centered the ones that I could find. If you come across one, just click the wrench icon, go to mapping editor, select all zones and set the pan to 0.

You can download the library from the link below, enjoy 🙂

https://www.dropbox.com/s/qzw5g70mbt93tzc/EMU_Emax_II.zip?dl=1

If you have any problems you can find the links to the original libraries below. You can convert them to SF2 format using the EMXP tool, and then use Kontak’s import function to convert them to .nki.

Libraries:

http://www.silveriafamily.com/emax/emax2_downloads.html

https://nonaudio.wordpress.com/emulatorarchive/emax-ii/emax-ii-sampling-librarys/

EMXP tool:

http://users.skynet.be/emxp/features.htm

 

Lyrics Downloader for LyricPad

You can download the script here:
https://github.com/tolgainci/lyricpad-lyricsdownloader

This script is based on Anoop’s LyricsDownloader that you can find here: https://github.com/anoopajay91/LyricsDownloader . Anoop’s script needs user input, works one file at a time, and uses azlyrics which doesn’t work anymore. I modified the script to run in batch mode without user input and switched the lyrics website to genius.

This script downloads lyrics for your mp3 files from the genius website and saves them as txt files compatible with LyricPad. Your mp3 file names should be in the format band-name-song-name.mp3 with a dash in between each word. You can lookup the exact name from the genius website at https://genius.com/ to be sure. You can set your mp3 folder and lyrics folder paths in the keywords section. Be sure to leave the /*.mp3 part at the end of your mp3folder keyword.

When set correctly, the script reads the names of your mp3 files, finds the lyrics for them on the genius website and saves them in your lyrics folder as txt files. It also adds @!title and @!duration tags at the start of the file, taking the title and duration from the mp3 file. The duration tag is important for scrolling at the right time in LyricPad.

Dependencies:

1.Python3
2.BeautifulSoup
3.Requests
4.Mutagen
5. Glob

 

TolDish – A DIY omnidirectional treadmill

Recently I came across the Virtuix omni and Wizdish ROVR and I wondered if I can build something similar. I also took a look at other similar DIY projects which you can find by searching “diy omnidirectional threadmill” on the web.

I decided to try using a satellite dish mounted on a wooden frame, with a microphone fitted under it. Here is what it looks like:

You plug the microphone to your PC’s mic input, and when you are walking on the treadmill you make a noise, which in turn sends a w key press to the game. This should make your character walk in most games.

For this purpose I first tried Wizdish’s Wiz_Mic program, but it did not work well for me. The program needs a constant noise to send constant w key presses. On my treadmill I make step noises which is not constant, so I needed a program that can send a stream of w’s when triggered. For this purpose I developed MictoW, which is  basically a modified version of .NET Voice Recorder by Mark Heath, which uses nAudio library to monitor microphone input and uses InputManager library by Shynet to send w key presses.

MicToW Installation

Download mictow_setup.exe and install.

Usage

On the first screen, select the preferred input device and click continue.

On the second screen, adjust the desired “Trigger Level” and “W Send Duration” and press Start. “Trigger Level” is between 1 and 100 and indicates when w key press will be sent. Lower values will result in soft noises triggering key presses, while higher values will require louder noises to trigger key press. “W Send Duration” can be set at 0.1 second intervals, up to 3 seconds. For example, if the setting is 2 seconds, the program will send a stream of w key presses for 2 seconds. This is useful to keep w pressed in between your steps on the treadmill. Press “Stop” to stop sending keys. It’s not necessary to push “Stop” while adjusting the parameters.

Source Code

https://github.com/tolgainci/mictow

If you don’t have a VR headset like HTC Vive or Oculus Rift, I can suggest Trinus VR, which transfers your PC game to your phone screen, and you can use a headset like Google Cardboard.

Enjoy 🙂

 

Lazer Koruyucu

Lazer Koruyucu Unity öğrenirken yazdığım, Space Invaders benzeri bir oyun. Çeşitli platformlarda aşağıdaki linklerden oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler 🙂

 

Web:
http://tolgainci.com.tr/lazerkoruyucu/index.html

Windows:
https://www.dropbox.com/s/qpbxy1e1mequtvk/lazerkoruyucu_win.zip?dl=1

Mac:
https://www.dropbox.com/s/8dj34zwx6c4ampe/lazerkoruyucu_mac.zip?dl=1

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tolgainci.lazerkoruyucu

Dahon bisiklet için el arabası

Dahon katlanan bir bisiklettir, ancak katlandığı zaman hareket ettirmek pek kolay değildir. Tabii ki katlamadan hareket ettirmek mümkün, ancak özellikle metro gibi kapalı alanlarda katlayarak taşımak çok daha pratik olacaktır. Biraz araştırdıktan sonra Tern için troley rack olduğunu gördüm, ancak bunu Dahon’da kullanmak mümkün değildi, çünkü Tern’in selesi başka bir konuma alınarak taşıma kolu olarak kullanılabiliyor, Dahon’da ise bu özellik yok. Bana hem tekerlek hem de taşıma kolu gerekmekteydi. Böylece aklıma bir fikir geldi 🙂

Bir bavulun el arabasını bisiklete monte edebileceğimi düşündüm ve başarılı oldum. Öncelikle internet üzerinden taşıma kolu bulunan bir sırt çantası satın aldım, çok uygun fiyata bulunabiliyor. Çantayı el arabasından ayırdım, ayrıca çantayı da çöpe atmadım, kolu olmadan da kullanılabiliyor 🙂 Kolun uzunluğunun 40cm’yi geçmemesini tavsiye ederim, aksi halde taşıma kolu pedala temas edebilir. Sonuç şöyle oldu:

Taşıma kolu açılmış hali:

Montajda sadece kelepçe kullandım, gayet sağlam oldu.

Özel yaptırmış olsam bundan daha işlevsel olmazdı diye düşünüyorum, sonuçtan gayet memnunum 🙂

Vasatlık Hakkında

Bir arkadaşım vasatlıktan dem vurmuş. Vasatlığı aşılması gereken bir durum olarak tasvir etmiş ve vasatlığın topluma hakim olması halinde tehlikeli olduğundan söz etmiş. Tam olarak aynı fikirde değilim.

Öncelikle Osmanlıca veya Arapça bilmeyenler için vasatın kelime anlamını yazmakta yarar var sanırım: orta. Vasati de ortalama demek, eskiden kibrit kutularında yazardı 🙂

Toplumu zeka, bilgi, beceri, yetenek anlamında kategorize edebilseydik -ki örneğin IQ için bu mümkün- , muhtemelen bir çan eğrisi oluştuğunu ve toplumun çoğunun “ortalama” olduğunu görecektik. Çok yetenekli, becerikli, bilgili kişiler maalesef azınlıktadır ve bu sadece bizim toplumumuz için değil, her toplum için geçerlidir. Dolayısıyla bir toplum herkesin “ortanın üstü” olmasıyla gelişmez, bu mümkün değildir. Mesele ortalama insanlarla bir şeyler başarabilmektedir. Toplumun bel kemiğini “vasat” kesim oluşturur. Eğer bu toplum demokrasi ile yönetiliyorsa da, ortalama insanların iktidar olması da mümkündür, hatta kaçınılmazdır.

Bence engel olunması gereken durum ortalama insanların iktidar olması değil, bu insanların devletin ve hatta özel sektörün her köşe başına sadece “kendilerinden” diye olur olmaz birilerini yerleştirebilmesidir. Şirketlerde genelde meritokrasi hakimdir, yani bir kişi (genellikle) bir mevkiye genel müdürün amcasının oğlu olduğu için değil, bilgi, başarı ve yeteneğine göre getirilir. Bence devlet içinde de demokrasi ile meritokrasi arası bir sistem hakim olmalı. Yani tamam, çoğunluğun devlette daha çok temsilcisi olsun, ama az sayıdaki önemli makama da burayı gerçekten hak edenleri getirelim.

Özet olarak sorunun çoğunluğun “vasat” olması olduğunu düşünmüyorum, bu her toplumda böyledir. Önemli olan ortalama insanlarla iyi işler başarmaktır, bunun anahtarının da az sayıdaki üstün bilgili, yetenekli, başarılı insana kendi alanlarında topluma liderlik edebilecekleri imkanları sağlayabilmektir diye düşünüyorum.

Boo Rock

Kardeşim kadar çok sevdiğim kuzenim Burak’ı yıllar önce genç yaşta kanser bizden almıştı. Bu şarkıyı Burak’a moral olsun diye yazmış ve ona dinletebilmiştim. Şarkının ana teması Burak’ın Taktlos projesinden. Elimden bir şey gelmedi, bu şarkı tek tesellim oldu. Umarım siz de beğenirsiniz.

Teşekkürler:
Kıvanç K, Ali Saylan, Burak Kurumak

USB diske Ubuntu Linux kurmak

Öncelikle neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettiğimi açıklayayım. Macbook kullanıyorum ve Bootcamp ile hem MacOS hem de Windows çalıştırabiliyorum. Ancak üçüncü işletim sistemi olarak Ubuntu çalıştırmak istediğimde işler karışıyor ve bu konfigürasyon Apple tarafından desteklenmiyor. Önerilen bazı yöntemleri inceledim ancak açıkçası çalışan sistemimi bozmak istemedim. Bu yüzden Ubuntu’yu USB diske kurdum. Ayrıca böylece USB diski herhangi bir bilgisayara takıp kullanmak da mümkün. Benim gibi mevcut bilgisayarınızın partition’larını değiştirmek ve belki de bozmak istemiyor olabilirsiniz.

Benim önerdiğim yöntem Ubuntu’yu Virtualbox üzerinden kurmak. Böylece bilgisayarınızın disklerine zarar verme ihtimaliniz ortadan kalkmış olacaktır.

Aşağıdaki bağlantıdan kullandığınız işletim sistemi için gerekli Virtualbox sürümünü ve Extension Pack’I indirin ve kurun.

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Ekran görüntüleri MacOS’tan olacaktır, ancak Windows’da da aynı işlemleri yapabilirsiniz.

 1. New>Ubuntu 64-bit seçin
 2. Memory ayarını varsayılan değerde bırakabilirsiniz.
 3. Hard Disk oluşturmayın, “do not add a virtual hard disk” i seçin ve Create tuşuna basın.
 4. Bir sonraki ekranda çıkan uyarıyı Continue diyerek geçin.
 5. https://www.ubuntu.com/download adresinden Ubuntu ISO imajını indirin.
 6. Virtualbox’ta oluşturduğunuz yeni makinede Setting>Storage kısmında indirdiğiniz ISO dosyasını CD olarak seçin.
 7. Sanal makinenizi başlatın ve Devices>USB’den Ubuntu’yu kurmak istediğiniz USB diski seçin. MacOS’ta cihazı masaüstündeki simgesine sağ tıklatarak eject etmeniz gerekmekte. Eğer yine de USB diski sanal makineye bağlayamazsanız çıkarıp takmayı deneyebilirsiniz.
 8. Makine Ubuntu CD’sinden başlamış olacaktır. İlk ekranda “Install Ubuntu”yu seçin.
 9. Sonraki ekranı Continue’yu seçerek geçin.
 10. Disk seçme ekranında gönül rahatlığı ile “erase disk and install Ubuntu” seçeneğini seçebiliriz, çünkü sanal makineye yalnızca USB diskimiz bağlı. Sonra “install now”ı seçerek kurulumu başlatabiliriz.
 11. Sonraki ekranlarda adınız, şifreniz gibi bilgiler isteyecektir, ekrandaki yönergeleri takip edin.
 12. “Installation Complete” yazısını gördüğünüzde kurulum tamamlanmıştır, “Restart Now”ı seçmenize gerek yok, sanal makineyi kapatabilirsiniz.
 13. USB diski Mac’te açılışta Alt tuşuna basarak seçebilirsiniz. PC’de BIOS veya Boot menüden USB diski seçmeniz gerekir.